Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
LỊCH SỬ PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN NGHỆ AN
Phong trào công nhân và nghiệp đoàn ái hữu Nghệ Tĩnh những năm 1936- 1939

Tháng 7 năm 1935, Quốc tế Cộng sản họp Đại hội lần thứ 7 đã xác định kẻ thù nguy hiểm nhất của nhân dân thế giới là chủ nghĩa phát xít. Tại Pháp, Mặt trận nhân dân Pháp có Đảng Cộng sản và Tổng Liên đoàn Lao động Pháp tham gia đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội, mặc dù chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp đã đưa ra nghị định ở Đông Dương có vẻ là có lợi cho công nhân, nhưng thực tế đồng bạc hạ giá, giá cả thì cao mà lương công nhân thì không thay đổi, đời sống của công nhân vô cùng cực khổ. Trong điều kiện ấy, công nhân Nghệ Tĩnh càng thấy rõ chỉ có đấu tranh mới giành được sự sống, giành được độc lập tự do.

Phong trào công nhân và công hội đỏ Nghệ Tĩnh trong những năm 1932- 1935
Cuộc khủng hoảng năm 1929- 1933 đã gây nên những ảnh hưởng lớn cho nền kinh tế tư bản Pháp. So với năm 1929, năm 1934 chỉ số sản xuất sụt 29%, năm 1935 sụt 32,6%, sản lượng công nghiệp sụt 70%. Tổng thu nhập của ngành nông nghiệp cũng giảm một cách nhanh chóng. Cuộc khủng hoảng đã làm công nhân bị bóc lột nặng nề hơn, ảnh hưởng đến đời sống của họ.
Phong trào công nhân và hoạt động của tổ chức công hội đỏ Nghệ Tĩnh trong những năm 1930- 1931.
Ngày 3 tháng 2 năm 1930, đồng chí Nguyễn ái Quốc, đại diện Quốc tế cộng sản đã triệu tập đại biểu của ba tổ chức cộng sản trong nước để thống nhất và thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Giai đoạn này, cuộc khủng hoảng kinh tế của chủ nghĩa tư bản đã đến lúc nghiêm trọng, tác động dữ dội vào đời sống của nhân dân Việt Nam và Nghệ Tĩnh. Giá cả tăng, lương giảm, đã thế chúng còn đàn áp, chống phá cách mạng. Trước tình hình đó, các tỉnh bộ và công hội đỏ đã lãnh đạo tổ chức công nhân Nghệ Tĩnh đứng lên đấu tranh giành quyền sống. Ngày 13-3-1930, cuộc đình công của công nhân Nhà máy cưa Thái Hợp; ngày 15-3, cuộc đình công của công nhân Nhà máy cưa Lao Xiên; ngày 16-3, cuộc đình công của công nhân Nhà mày diêm, với những yêu sách đòi tăng lương, giảm giờ làm...
Phong trào đấu tranh của công nhân Nghệ Tĩnh trước những năm 1930
Ngay từ khi ra đời, công nhân Nghệ Tĩnh cũng như công nhân cả nước đã tiếp xúc ngay với chế độ đế quốc thực dân, vừa sống trong mối quan hệ chủ thợ kiểu tư bản, vừa sống trong mối quan hệ chủ tớ kiểu phong kiến. Với chế độ như vậy, công nhân Nghệ Tĩnh phải làm việc với đồng lương chết đói, tiền công không đủ chi cho các khoản cần phải trả, sự bóc lột hà khắc, mọi thủ đoạn thâm độc và chính sách ngu dân của thực dân Pháp không khuất phục nổi đội ngũ công nhân Nghệ Tĩnh trỗi dậy trong cảnh nước mất nhà tan.
Sự hình thành và phát triển của đội ngũ công nhân Nghệ Tĩnh.
Đội ngũ công nhân Nghệ Tĩnh, một bộ phận của giai cấp công nhân cả nước được hình thành gắn liền với quá trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp, đánh dấu bằng sự kiện ngày 20 tháng 7 năm 1885 tướng Sô-mông đem hai đại đội lính Pháp gồm 188 tên đổ bộ vào Cửa Hội đánh chiếm Nghệ An, mở đầu cuộc lấn chiếm và khai thác vùng đất Nghệ Tĩnh.
 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portletPortlet Menu
 
Video clip
Skip portletPortlet Menu

Truyền hình lao động và công đoàn tháng 3/2021

 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu