Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
Đại hội XVI Công đoàn Nghệ An

Đại hội XVI Công đoàn Nghệ An tổ chức từ ngày 19 - 20/6/2008 tại Nhà Văn hoá lao động tỉnh.


Đại hội XV Công đoàn Nghệ An
Đại hội XV Công đoàn Nghệ An tổ chức từ ngày 15 - 17//7/2003 tại Nhà Văn hoá Lao động tỉnh.
Đại hội XIV Công đoàn Nghệ An
Đại hội XIV Công đoàn Nghệ An khai mạc ngày 05/06/1998 tại Nhà Văn hoá Lao động tỉnh.
Đại hội XIII Công đoàn Nghệ An
Đại hội XIII Công đoàn Nghệ An tổ chức từ ngày 17 - 19/5/1993 tại Nhà Văn hoá Lao động tỉnh.
Đại hội XII Công đoàn Nghệ Tĩnh
Đại hội XII Công đoàn Nghệ Tĩnh tổ chức từ ngày 16 - 18/8/1988 tại Nhà Văn hoá Lao động tỉnh.
Đại hội XI Công đoàn Nghệ Tĩnh

Đại hội XI Công đoàn Nghệ Tĩnh tổ chức từ ngày 10 đến ngày 13/8/1983 tại hội trường nhà nghỉ Cửa Lò.


Đại hội X Công đoàn Nghệ Tĩnh
Đại hội X Công đoàn Nghệ Tĩnh tổ chức từ ngày 1 đến ngày 3/6/1981 tại  Trường Xây dựng Việt Đức ở thành phố Vinh.
Đại hội IX Công đoàn Nghệ Tĩnh

Đại hội IX Công đoàn Nghệ Tĩnh (Đại hội hợp nhất lần thứ nhất, nhất trí lấy tên là Đại hội IX) tổ chức từ ngày 17 - 19/8/1977 tại Hội trường nhà Bạt thành phố Vinh.


Đại hội X Công đoàn Nghệ An
Đại hội X Công đoàn Nghệ An tổ chức từ ngày 28  - 31/5/1973 tại Trường Đảng Ty giao thông, xã Diễn An, huyện Diễn Châu.
Đại hội IX Công đoàn Nghệ An
Đại hội IX Công đoàn Nghệ An tổ chức từ ngày 23  - 27/1/1964 tại trường Công đoàn ở thành phố Vinh.
 
<<   <  1  2  >  >>  
 
 
 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portletPortlet Menu
 
Video clip
Skip portletPortlet Menu

Truyền hình lao động và công đoàn tháng 3/2021

 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu