Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
ỦY BAN KIỂM TRA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KHÓA XVIII NHIỆM KỲ 2018 - 2023 (20/05/2019 09:36 AM)

1. Đồng chí Nguyễn Công Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ nhiệm

2. Đồng chí Nguyễn Đức Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh

3. Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Chuyên viên Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh

4. Đồng chí Nguyễn Thái Sơn, Chuyên viên ban Tổ chức, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh

5 Đồng chí Phạm Thanh Tùng, Chuyên viên ban Tuyên giáo - Nữ công, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh

6. Đồng chí Lê Thế An, Phó trưởng phòng nghiệp vụ 3, Thanh tra tỉnh - Ủy viên

7. Đồng chí  Thái Văn Hạnh, Phó trưởng phòng Công chức viên chức Sở Nội vụ - Ủy viên


 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portletPortlet Menu
 
Video clip
Skip portletPortlet Menu

Truyền hình lao động và công đoàn tháng 3/2021

 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu