Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
Mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2013 - 2018

1. Mục tiêu, phương hướng tổng quát:

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, đoàn viên và người lao động. Tham gia xây dựng, kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ, chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển giai cấp công nhân cả về số lượng và chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp xứng đáng là lực lượng đi đầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước vững mạnh. Tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực, có hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Nghệ An khoá XVII đã đề ra.

Nội dung đang cập nhật
 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portletPortlet Menu
 
Video clip
Skip portletPortlet Menu

Truyền hình lao động và công đoàn tháng 3/2021

 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu