Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
Từ năm 2021, những trường hợp nào được nghỉ hưu sớm so với quy định?

Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ban hành ngày 18/11/2020 Quy định về tuổi nghỉ hưu. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2021. Theo nội dung nghị định có 4 trường hợp được nghỉ hưu sớm hơn so với quy định.


5 quy định về đánh giá, xếp loại cuối năm công chức cần biết

Trước ngày 15.12.2020 chính là thời điểm mọi cơ quan, đơn vị phải thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Do vậy, cán bộ, công chức cần lưu ý 5 quy định về đánh giá, xếp loại cuối năm dưới đây.

24 trường hợp NLĐ không làm việc vẫn hưởng 100% lương
Theo quy định của pháp luật lao động hiện hành thì trong 24 trường hợp nêu sau người lao động (NLĐ) không làm việc vẫn được hưởng nguyên lương
5 tiêu chí xây dựng định mức lao động

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14-5-2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương.

Hỗ trợ 3 tháng lương cho các đối tượng tinh giản biên chế
Các đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP sẽ được trợ cấp một lần bằng 3 tháng tiền lương hiện hưởng. Đồng thời, các đối tượng này còn được hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, được trả lương trong thời gian đi học nghề và trợ cấp khoản kinh phí học nghề.
Tăng mức hưởng chế độ BHXH bắt buộc với NLĐ trong năm 2019
Theo Khoản 8 Điều 4 Nghị quyết số 70/2018/QH14 ngày 9-11-2018 của Quốc hội thì mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng từ 1.390.000 đồng lên thành 1.490.000 đồng kể từ ngày 1-7-2019.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Ngày 29/12/2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đó, thông tư quy định chi tiết về các chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí và tử tuất; quy định phụ cấp đóng bảo hiểm xã hội…

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 20/11/2014 đã thông qua Luật Bảo hiểm xã hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. Để triển khai thực hiện, ngày 11/11, Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2015/NĐ-CP quy định quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luạt Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Chính phủ ban hành chính sách mới đối với lao động nữ

Ngày 01/10/2015,  Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách lao đối với lao động nữ có hiệu lực từ ngày 15/11/2015 thay thế cho Nghị định 23/CP ngày 18/4/1996.

Chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm

Ngày 9/3, Chính phủ đã ban hành Nghị định 26/2015/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội.

 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portletPortlet Menu
 
Video clip
Skip portletPortlet Menu

Truyền hình lao động và công đoàn tháng 3/2021

 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu