Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Chi tiết mức hưởng bảo hiểm y tế cho người lao động khi về hưu (05/01/2021 03:14 PM)

Người tham gia bảo hiểm xã hội khi về hưu sẽ được hưởng quyền lợi về bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, với mỗi nhóm đối tượng người lao động có chế độ hưởng lương hưu khác nhau sẽ có các mức hưởng bảo hiểm y tế khác nhau.


1. Người lao động hưởng lương hưu hàng tháng

Người lao động đang hưởng lương hưu sẽ được cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) đóng tiền bảo hiểm y tế (BHYT). Do đó, trường hợp này, người lao động sẽ được cấp thẻ BHYT hoàn toàn miễn phí. Người lao động được hưởng quyền lợi này tại thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Mức hưởng khám chữa bệnh đúng tuyến

Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, người lao động hưởng lương hưu khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ được hưởng:

- 100% chi phí khám, chữa bệnh tại tuyến xã.

- 100% chi phí khám, chữa bệnh trong trường hợp chi phí cho một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở (tức thấp hơn 223.500 đồng/lần).

- 100% chi phí khám, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở (tức lớn hơn 8,94 triệu đồng).

- 95% chi phí khám, chữa bệnh với những trường hợp còn lại.

Mức hưởng khám chữa bệnh trái tuyến

Theo Luật BHYT 2008, sửa đổi bổ sung 2014, trường hợp người có thẻ BHYT tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng đúng tuyến theo tỷ lệ như sau:

- Tại bệnh viện tuyến trung ương: 40% của 95% chi phí điều trị nội trú (tức 38% chi phí điều trị nội trú).

- Tại bệnh viện tuyến tỉnh: 100% của 95% chi phí điều trị nội trú (tức 95% chi phí điều trị nội trú)

- Tại bệnh viện tuyến huyện: 100% của 95% chi phí khám chữa bệnh (tức 95% chi phí khám chữa bệnh).

2. Người lao động nhận BHXH 1 lần khi về hưu

Trường hợp người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhận tiền BHXH 1 lần sẽ không được cấp thẻ BHYT miễn phí mà sẽ phải tự mình tham gia BHYT theo hình thức khác. Để được hưởng chế độ khám chữa bệnh BHYT trong trường hợp này, người lao động có thể tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình.

Với việc tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình, mức hưởng BHYT của người lao động khi về hưu sẽ có sự khác biệt so với người lao động hưởng lương hưu hàng tháng. Cụ thể:

Khám chữa bệnh đúng tuyến

Theo quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP, khi khám chữa bệnh đúng tuyến, người lao động nhận BHXH 1 lần khi về hưu được hưởng:

- 100% chi phí khám, chữa bệnh tại tuyến xã.

- 100% chi phí khám, chữa bệnh trong trường hợp chi phí cho một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở (tức là thấp hơn 223.500 đồng/lần).

- 100% chi phí khám, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở (tức là lớn hơn 8,94 triệu đồng).

- 80% chi phí khám, chữa bệnh với những trường hợp còn lại.

Khám chữa bệnh trái tuyến

Theo Luật BHYT hiện hành, khi đi khám chữa bệnh trái tuyến, người tham gia BHYT hộ gia đình được hưởng:

- Tại bệnh viện tuyến trung ương: 40% của 80% chi phí điều trị nội trú (tức 32% chi phí điều trị nội trú).

- Tại bệnh viện tuyến tỉnh: 100% của 80% chi phí điều trị nội trú (tức 80% chi phí điều trị nội trú)

- Tại bệnh viện tuyến huyện: 100% của 80% chi phí khám chữa bệnh (tức 80% chi phí khám chữa bệnh).

Người lao động về hưu thuộc trường hợp là người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn hoặc đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi đi khám chữa bệnh trái tuyến sẽ được Quỹ BHYT thanh toán theo chi phí khám chữa bệnh tại tuyến huyện, chi phí điều trị nội trú tại tuyến tỉnh và trung ương như đúng tuyến.

TÚ QUỲNH ( Theo Báo Lao động)

 

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portletPortlet Menu
 
Video clip
Skip portletPortlet Menu

Trang Tuyền hình Lao động và Công đoàn tháng 1/2021

 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu