Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Đối thoại tại doanh nghiệp: bắt buộc nhưng không phải đối đầu! (17/08/2020 03:39 PM)

Bộ luật lao động 2019, có hiệu từ ngày 1/1/2021 đã có nhiều thay đổi, bổ sung về nội dung Đối thoại giữa người sử dụng lao động và tập thể lao động so với Bộ luật lao động năm 2012.

Bộ Luật lao động 2012 quy định Đối thoại tại nơi làm việc được tổ chức định kỳ 3 tháng một lần. Tuy nhiên Bộ luật lao động 2012 không quy định cụ thể những nội dung nào thì bắt buộc phải đối thoại mới được triển khai thực hiện. Vì vậy trong thời gian qua,số lượng các doanh nghiệp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc rất ít vì họ cho rằng không có nội dung gì để đối thoại. Hoặc đối thoại nếu được tiến hành thì cũng không thực chất,mang nặng tính hình thức. Nhiều người sử dụng lao động cho rằng, đối thoại là diễn đàn để tập thể lao động tố cáo những sai trái của doanh nghiệp trong việc trả lương chậm, lương thấp, điều kiện lao động không đảm bảo: nóng, ồn... Người sử dụng lao động đuổi việc người lao động vô cớ, không rõ lý do ... từ đó Đối thoại trở thành Đối đầu.

  Bên cạnh đó, tần suất tổ chức đối thoại 3 tháng một lần là quá nhiều,ảnh hưởng đến thời gian sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Những hạn chế này đã làm cho việc triển khai những quy định về đối thoại tại doanh nghiệp không khả thi trên thực tế.

Khắc phục những hạn chế này, Bộ luật lao động 2019 đã sửa đổi căn bản các quy định về đối thoại tại doanh nghiệp ( điều 63 và điều 64).


Đ/c Hoàng Thị Hương, Phó ban CSPL  trực tiếp trao đổi, đối thoại với người lao động

Trước hết là về khái niệm đối thoại tại nơi làm việc.

Theo quy định của Bộ Luật Lao động 2019, Đối thoại tại nơi làm việc là việc chia sẻ thông tin, tham khảo, thảo luận, trao đổi ý kiến giữa người sử dụng lao động với người lao động hoặc tổ chức đại diện người lao động về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích và mối quan tâm của các bên tại nơi làm việc nhằm tăng cường sự hiểu biết, hợp tác, cùng nỗ lực hướng tới giải pháp các bên cùng có lợi.

Nói ngắn gọn,dễ hiểu, Đối thoại là việc chia sẻ thông tin, thảo luận  nhằm hợp tác hướng tới giải pháp các bên cùng có lợi.

Đối thoại không phải là đối đầu mà là cùng hợp tác để tăng cường sự hiểu biết, chia sẽ giữa các bên trong quan hệ lao động.

Thứ hai quy định một số nội dung bắt buộc phải đối thoại trước khi tổ chức thực hiện.

 Bộ Luật Lao động 2019 quy định 07 nội dung sau đây bắt buộc phải đối thoại:

1. Trước khi người sử dụng lao động ban hành quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc để làm căn cứ đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động theo khoản 1 điều 36.

2. Cho thôi việc đối với người lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu công nghệ,lý do kinh tế theo điều 42.

3. Xây dựng Phương án sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu công nghệ,lý do kinh tế theo điều 44.

4. Xây dựng thang lương,bảng lương theo điều 93.

5. Xây dựng quy chế thưởng theo điều 104

6. Xây dựng nội quy lao động theo điều 118

7. Tạm đình chỉ công việc của người lao động theo khoản 1 điều 128

Như vậy, doanh nghiệp hay tổ chức đại diện Công đoàn cơ sở không thể giải thích rằng tại doanh nghiệp không có nội dung để đối thoại.

Thứ ba, ngoài nội dung bắt buộc, các bên có quyền lựa chọn một hoặc một số nội dung để tiến hành đối thoại.

các nội dung có thể lựa chọn là:

1. Tình hình sản xuất kinh doanh của người sử dụng lao động

2. Việc thực hiện Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao độn,Nội quy lao động, quy chế và cam kết khác tại nơi làm việc

3. Điều kiện làm việc

4. Yêu cầu của người lao động, tổ chức đại diện của người lao động đối với người sử dụng lao động

5. Yêu cầu của người sử dụng lao động đối với người lao động, tổ chức đại diện của người lao động

6. Nội dung khác mà 02 bên quan tâm

Thứ tư, thời gian tiến hành đối thoại

Bộ luật lao động quy định đối thoại được tổ chức ít nhất mỗi năm một lần hoặc khi có yêu cầu của các bên. Ngoài ra khi có những vụ việc bắt buộc phải đối thoại thì các bên tiến hành đối thoại, không quy định thời gian cụ thể.

 Như vậy, với những quy định mới của Bộ Luật Lao động 2019 về đối thoại, hy vọng việc tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp sẽ được tổ chức có chất lượng hơn, hạn chế được tính hình thức trong đối thoại. Góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại doanh nghiệp.

Tuy nhiên, để những quy định về đối thoại đi vào cuộc sống cũng rất cần những quy định cụ thể về chế tài nếu người sử dụng lao động không tổ chức thực hiện. Quan tâm xử phạt nghiêm nếu người sử dụng lao động không tổ chức đối thoại đối với 7 nội dung bắt buộc cũng như khi tổ chức đại diện người lao động yêu cầu đối thoại theo định kỳ hàng năm.

Bên cạnh sự hoàn chỉnh của hệ thống pháp luật, tổ chức Công đoàn cũng cần vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa để Đối thoại trở thành công việc thường xuyên tại doanh nghiệp. Tổ chức Công đoàn cấp trên cần quan tâm hướng dẫn Công đoàn tại các doanh nghiệp chuẩn bị nội dung đối thoại phù hợp; tham gia ý kiến có chất lượng vào 7 nội dung đối thoại bắt buộc khi phát sinh vụ việc. Đồng thời hỗ trợ giúp đỡ cán bộ Công đoàn cơ sở nâng cao kiến thức về pháp luật lao động cũng như kỹ năng thương lượng, đối thoại để đảm bảo đối thoại thành công.

Chí Công

 

                                                                                                                               

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portletPortlet Menu
 
Video clip
Skip portletPortlet Menu

Trang Tuyền hình Lao động và Công đoàn tháng 12/2020

 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu