Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch công tác tháng 3 năm 2021 (05/03/2021 08:41 AM)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NGHỆ AN 


Thứ

Ngày

Nội dung công việc, thành phần

Chủ trì

Phân công chuẩn bị

Địa điểm

Hai

01

Đi cơ sở

 

 

 

Ba

02

S: HN trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020

 

 

Lịch Tỉnh ủy

03

Sinh hoạt Đảng, chuyên môn

Bí thư,

Trưởng ban

 

Các ban

Năm

04

S: Họp BCĐ đổi mới Công ty TNHH 1TV TM & DL Công đoàn Nghệ An

 

    Đ/c Tám

Ban Tài chính

 

   HT gác 3

Sáu

05

S:- Ký CT phối hợp với Đảng ủy khối DN, Ban QL Khu kinh tế Đông Nam

- Giao ban MTTQ và các đoàn thể

C: Duyệt khen thưởng các chuyên đề

Đ/c Tám

Đ/c Nhi

Đ/c Tám

Ban CSPL&

QHLĐ

 

Ban CSPL & QHLĐ

Theo GM

Theo GM

HT gác 3

Bảy-CN

06-07

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

Hai

08

Đi cơ sở

 

 

 

Ba

09

S: - Hội nghị cử tri thực hiện công tác bầu cử HĐND tỉnh (có giấy mời riêng)

- Họp Ban Thường vụ cho ý kiến: Đề án Trang Thông tin điện tử; Đề án Gian hàng giảm giá; Đề án Tái cấu trúc Công ty TNHH 1TV TM & DL Công đoàn Nghệ An; KH Tháng Công nhân; Chương trình phối hợp với UBND tỉnh.

- Thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền.

C: Gặp mặt báo chí

Đ/c Sơn

 

 

 

 

Đ/c Tám

 

 

 

 

Đ/c Tám

Ban Tổ chức

 

 

 

 

Các ban liên

 quan

 

 

 

Ban TG-NC

HT gác 4

 

 

 

 

HT gác 3

 

 

 

 

Theo GM

Tư-Sáu

10-12

Đi cơ sở

 

 

 

 

Bảy-CN

13-14

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

Hai-Ba

15-16

Đi cơ sở

 

 

 

Tư-Sáu

17-19

Đảng đoàn làm việc với lãnh đạo sở, cấp ủy địa phương (có kế hoạch riêng)

Đ/c Tám

Ban Tổ chức

Theo GM

Bảy-CN

20-21

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

Hai

22

Học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII

Thường trực

 

Lịch  Tỉnh  ủy

Ba

23

 S: - Duyệt KH gặp mặt, đối thoại CNLĐ

     - Duyệt vay vốn giải quyết việc làm

     - Duyệt nhà MÂCĐ

C: Hội nghị báo cáo viên quí I

Đ/c Tám

 

 

Đ/c Nhi

Ban CSPL & QHLĐ

 

Ban TG-NC

HT gác 3

 

 

HT gác 4

24

S: Họp Ban Chấp hành mở rộng

- Thảo luận bảng điểm đánh giá, chấm điểm hoạt động công đoàn ngành, huyện

- Thực hiện quy trình về công tác cán bộ

- Đ/c Tám

 

Ban Tổ chức

 

 

HT gác 4

 

Năm

25

C: Họp UB Bầu cử tỉnh

Đ/c Tám

 

   Theo GM

Sáu

26

Đi cơ sở

 

 

 

Bảy-CN

27-28

Nghỉ cuối tuần  

 

 

 

Hai

29

Đi cơ sở

 

 

 

Ba

30

S: Họp BCH Đảng bộ tỉnh

C: Họp Đảng đoàn

Đ/c Tám

 

Đ/c Tám

 

VP Đảng đoàn

Theo GM

 

HT gác 3

31

S: Ký Chương trình phối hợp với UBND tỉnh

C: Giao ban

Đ/c Tám

 

Đ/c Tám

Văn phòng

 

Văn phòng

VP UBND tỉnh

HT gác 3

                                               

                       


 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa: