Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Nội dung hỏi đáp
Skip portletPortlet Menu
Tìm Kiếm
Nội dung
Lưu ý: cho chuỗi cần tìm kiếm vào trong "" để được kết quả chính xác hơn
Câu hỏi : Cho tôi hỏi cán bộ, công chức công tác tại vùng đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng trợ cấp lần đầu 14,9 triệu đồng mỗi năm theo quy định nào?
Cho tôi hỏi cán bộ, công chức công tác tại vùng đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng trợ cấp lần đầu 14,9 triệu đồng mỗi năm theo quy định nào?
Người gửi : Lê Hà, Kỳ Sơn Nghệ An
Ngày gửi : 10/08/2020
Trả lời

Các đối tượng được nhận trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn căn cứ vào quy định tại Nghị định 79/2019 của Chính phủ. Khi đến nhận công tác lần đầu ở cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các đối tượng sẽ được trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở (mức lương cơ sở hiện nay là 1,49 triệu đồng, nên mức trợ cấp lần đầu sẽ là 14,9 triệu đồng) tại thời điểm nhận công tác ở vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn. Gồm cán bộ, công chức, viên chức (kể cả người tập sự) trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến cấp xã; Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP và Nghị định 161/2018/NĐ-CP; Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Công an nhân dân; Người làm việc trong tổ chức cơ yếu; Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định 45/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 33/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 45/2010/NĐ-CP. Ngoài ra, trường hợp có gia đình cùng đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp: Tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi tính theo giá vé, giá cước thực tế của phương tiện giao thông công cộng hoặc thanh toán theo mức khoán trên cơ sở số kilômét đi thực tế nhân với đơn giá phương tiện vận tải công cộng thông thường (tàu, thuyền, xe ô tô khách); Trợ cấp 12 tháng lương cơ sở cho hộ gia đình. Và các khoản trợ cấp trên sẽ do cơ quan, tổ chức, đơn vị ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn nơi tiếp nhận, bố trí công tác chi trả ngay khi đối tượng được hưởng nhận công tác và chỉ thực hiện một lần trong tổng thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.

Câu hỏi :

Người gửi : 9c060b004ed329a4a853aa3a3af743d7
Ngày gửi : 29/06/2020
Trả lời

Câu hỏi : Môn thi, hình thức, thời gian thi nâng ngạch công chức
Hỏi: Tôi muốn biết các môn thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính? Điều kiện nào thì được miễn thi môn ngoại ngữ?
Người gửi : Nguyễn Thị Thảo - NTT78@gmail.com
Ngày gửi : 15/06/2020
Trả lời

Điều 1 nghị định 161/2018 / NĐ-CP ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung điều 33 của nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ về môn thi, hình thức, thời gian thi nâng ngạch công chức như sau: Thi nâng ngạch công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau: 1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức không có điều kiện tổ chức thi trên máy vi tính thì thi trắc nghiệm trên giấy. a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần: Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo tiêu chuẩn của ngạch dự thi. Thời gian thi 60 phút. Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc theo yêu cầu của ngạch dự thi. Thời gian thi 30 phút. Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của ngạch dự thi. Thời gian thi 30 phút. Trường hợp tổ chức thi trên máy vi tính thì nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi tin học. b) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau: Có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ; Công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền; Có bằng tốt nghiệp là bằng ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn của ngạch dự thi; Có bằng tốt nghiệp theo yêu cầu trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn của ngạch dự thi học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam. c) Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học, toán - tin trở lên. d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì công chức dự thi nâng ngạch được dự thi tiếp vòng 2 quy định tại Điều này. đ) Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức tổ chức thi vòng 1 trên máy vi tính thì phải thông báo kết quả cho công chức dự thi được biết ngay sau khi làm bài thi trên máy vi tính; không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính. 2. Vòng 2: Thi môn chuyên môn, nghiệp vụ: Đối với thi nâng ngạch lên chuyên viên chính hoặc tương đương: Thi viết, thời gian 180 phút theo yêu cầu của ngạch dự thi với thang điểm 100.

<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
Đặt câu hỏi
Skip portletPortlet Menu