Ngày 11 tháng 4 năm 2021
 
 
Skip portletPortlet Menu
Loại văn bản
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Lĩnh vực văn bản
Loading
Tìm kiếm văn bản...... Vui lòng nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
5662/UBND-VX 01/08/2018 Về việc triển khai thực hiện thông báo số 266/TB-VPCP ngày 27/7/2018 của Văn phòng chính phủ (về công tác ATTP)
3298/QĐ-UBND 31/07/2018 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
504/KH-UBND.VX 26/07/2018 Kế hoạch phối hợp tổ chức triển lãm Mỹ thuật Khu vực IV (Bắc Miền Trung) lần thứ 24 năm 2019 tại tỉnh Nghệ An
32/2018/QĐ-UBND 26/07/2018 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp đánh giá tác động, góp ý, thẩm định; rà soát, đánh giá; công bố, công khai; khai thác dữ liệu thủ tục hành chính và báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An
502/KH-UBND 26/07/2018 Kế hoạch triển khai thi hành Luật lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
31/2018/QĐ-UBND 25/07/2018 Quyết định bãi bỏ Quyết định số 65/2011/QĐ-UBND ngày 8/12/2011 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định về quản lý, kinh doanh, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
5377/UBND-KSTT 23/07/2018 Về việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ
487/KH-UBND 20/07/2018 Kế hoạch tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018-2022 định hướng tới năm 2025.
485/KH-UBND 19/07/2018 Kế hoạch Thực hiện dự án đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người
3048/QĐ-UBND 18/07/2018 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch
480/BC-UBND 18/07/2018 Báo cáo sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2018
3022/QĐ-UBND 16/07/2018 Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức "Hội chợ nông nghiệp công nghệ cao, nông sản an toàn các tỉnh miền Trung và Sản phẩm xanh khu vực hợp tác xã, làng nghề tỉnh Nghệ An năm 2018"
3009/QĐ-UBND 16/07/2018 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch và dự toán đặt hàng thuê phần mềm một cửa điện tử liên thông phục vụ công tác quản lý hành chính nhà nước và cổng dịch vụ công trực tuyến cho tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2020
5149/UBND.NN 16/07/2018 Về việc thực hiện tốt công tác PCCCR, điều tra nguyên nhân các vụ cháy rừng trong thời gian qua
476/TB-UBND 16/07/2018 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Giao ban công tác xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2018
2988/QĐ-UBND 13/07/2018 Quyết định về việc phê duyệt Đề cương chi tiết, nhiệm vụ thực hiện "Đề án phát triển sản xuất một số sản phẩm, hàng hóa lưu niệm phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An"
468/TB-UBND 13/07/2018 Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng về việc kiểm tra công tác chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An
467/QĐ-UBND 13/07/2018 Báo cáo thực trạng cơ sở vật chất và thực hiện quy hoạch lại mạng lưới các điểm trường lẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông
446/BC-UBND 13/07/2018 Báo cáo về tình hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2018
2960/QĐ-UBND 12/07/2018 Quyết định phê duyệt phương án Phòng chống lụt bão đảm bảo an toàn đập thủy điện Bản Ang năm 2018
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An